Използване на формуляри: Повече от просто събиране на данни

Представяме ви нашата най-нова функционалност, която идва, за да улесни работата ви още повече – изготвяне на формуляри, въпросници, анкети, форми за обратна връзка или предварителни запитвания. Всичко, събрано на едно място и готово да бъде настроено индивидуално, изцяло за нуждите на вашия бизнес.

Как работят формулярите?

Формулярите са много важен и удобен инструмент за събиране на информация и обратна връзка от вашата аудитория. С различните им вариации и настройки, те предлагат гъвкави възможности за създаване на персонализирани запитвания. 

Ето няколко начина, по които можете да използвате формулярите за вашия бизнес:

Формуляри преди резервацията

Можете автоматично да изпращате на клиентите си необходимите формуляри за попълване, веднага след като се създаде резервация. Дали тази форма да се изпраща всеки път след входирана резервация или еднократно, настройвате само с един клик. Освен това, можете филтрирате за кои услуги да се добавя формулярът автоматично и по какъв начин да бъде изпратен до клиентите ви. 

Формуляри след резервацията

Ако искате да събирате информация от клиентите си след проведена услуга, това може лесно да се случва изцяло автоматично: 

1. Настройвате си въпросника.

2. Избирате дали да се разпраща автоматично след приключила услуга или еднократно. Можете да определите и колко време след услугата да бъде изпратен. 

3. Филтрирате услугите, за които да бъде активен формулярът.

И готово. Процесът се случва самостоятелно, а данните се съхраняват във вашия акаунт към клиентския архив и можете да ги прегледате винаги щом решите.

Ръчни формуляри

Ако искате да изпратите формуляр само до един конкретен клиент, можете да го направите ръчно от техния профил. Това предоставя възможност за персонализиране и допълнително адаптиране към нуждите на вашия бизнес.

Публични формуляри

Тези формуляри предоставят линк, чрез който всеки може да получи достъп и да попълни формуляра. Те са идеални за ситуации, в които желаете да съберете обратна връзка от по-широка аудитория или когато имате нужда от информация от други потребители, освен вашите клиенти.

В допълнение към тези възможности, към всеки формуляр може да се изберат служители, които да получават известие след като бъде попълнен. Така можете да управлявате информацията и бързо да реагирате на запитвания или заявки.

С възможностите, които формулярите предоставят, имате пълна гъвкавост и контрол върху начина, по който събирате данни и комуникирате с вашата аудитория. Независимо от типа формуляр, те представляват силен инструмент за подобряване на ефективността на вашата работа и удовлетворението на клиентите.

Сподели ни:
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Twitter

Change language

Променете езика