Как да кандидатствате по процедура BG-RRP-3.005 – Решения относно ИКТ и киберсигурност в малките и средните предприятия

На 17.10.2022 бе отворена процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и киберсигурността в малките и средните предприятия с краен срок 19.12.2022.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) 


Размерът на безвъзмездното финансиране за конкретен проект е минимум 3000 и максимум 20000 лева.( Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите)

Допустими кандидати са търговци по смисъла на ТЗ, регистрирани преди 2019 с повече от едно заето лице и реализирали нетни приходи за 2021 повече от 41000лв (за микро), 82000 (за малко) и 123000 ( за средно предприятие)
Можете да видите Критерите за оценка на страницата на ИСУН и да си направите комплексна оценка по която трябва съберете повече от 5 точки (max 30)

Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ решения за дигитален маркетинг, уебсайтове, онлайн платформи, дейности за оптимизиране на управленските, производствените, логистични процеси и киберсигурност.

Подробна информация и пълния пакет документи за кандидатстване по тази програма можете да намерите в ИСУН 2020 процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване, подаден с електронен подпис (КЕП) на страницата на „Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България“ (ИСУН 2020) в раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ) за процедура BG-RRP-3.005

Можете да разгледате и видео указанията за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата.
Много полезно е да разгледате и секцията с въпроси и отговори  за разяснения по процедурата, тъй като има много условности за допустимост и особености за кандидатстване.

Ако не можете да се справите сами, то е най-добре да се обърнете към консултантска фирма да ви напише и подаде проектното предложение.

А ако искате да внедрите Reservation.Studio за по-дълъг период чрез платените му функции, да изградите фирмен уеб сайт или онлайн магазин, можете да се обадите на Reservation.Studio за оферта.

Успех в кандидатстването

Сподели ни:
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Twitter

Change language

Променете езика